Terms of service

Address: 12064 Stockholm, Hammarby Alle 105, Fair Value Sweden AB.
Org.nummer/VAT: SE556934-541501
Email: tatjana@fairvaluesweden.se

Terms and Conditions
 
Stockholm 2015.07.30
Last updated: 2021.12.02 13:12
 
Table of Content
 
§1. General
§2. Orders
§3. Prices and charges
§4. Products and selection
§5. Payment
§6. Fullfillment
§7. Delivery
§8. Returns and refunds
§9. Claims and warranty
§10. Returns
§11. Reservation of rights
§12. Exemption from liability
§13. Personal Information and Integrity
§14. Other

 
 
§1. Allmänt
 
These Terms and Conditions ("Contract" below) are adjusted for sales over the internet. Fair Value Sweden AB (VAT SE556934-541501) is a seller party. You, ("Customer"), are the purchasing party. You must be of age 18 and over to shop at Promenix.nu 
 
You are accepting the following Terms and Conditions by making your purchase. 
  
§2. Orders
 
At Promenix can you shop easy and secure. We offer secure payments and safe deliveries. When Fair Value Sweden AB receives your order, you will get an email notification. If you do not receive it, please take a look in your Spam folder.When you receive that Notification we consider this contract fulfilled by us.
 
If for any reason it wont be possible for Fair Value Sweden to deliver yout order, you will be contacted without further delays.. If this situation occurs we will offer you a solution or an offer to exchange.When you accept this offer this Contract counts as fulfilled by us.
 
Right to cancellation

You have the right to cancel your order before it is packaged and sent. If the package is already sent out from our shop or the label was paid for and the package is packed and waiting for the delivery it is no longer possible to cancel your order.
 


§3. Prices and charges
 
Original prices on the site are shown in Swedish Kronor (SEK) including Sweidh Tax (MOMS). Moms in Sweden is 25%. Charges for shipping will be calculated individually during check out.
 
Charge for the packages you do not pick up from the post office or do not accept during the delivery

The charge for this is 350 kr which is deducted from your return sum. This is necessary to cover our expenses which come with this situation. 
 
§4. Products and selection
 
All the products on Promenix.nu are safe to sell according to Swedish law and regulations.
 
Photos and colors of the products

We try to portray the colors and whole producs as close to reality as possibke. But since the product looks can strongly vary based on factors like your monitor light/color or the light/color of the room/light bulb. We can not guarantee that the products will be exacly the color/shade you see on the screen. 

Leather products might differ in color even within same pair and have little scratches/imperfections. These are normal and come together with natural qualities of leather products.

We do have all the shoes that you buy from us in the store, children try them on while chosing the right size. By making your purchase you accept that shoes are not going to be untouched.
 
 
§5. Payment
 
Your order will be sent as soon as we receive your payment.

PayPal
If you chose this option you will be sent further to Pay Pal´s site. Follow further instructions there to complete your purchase.

Gift Card

Gift cards are valid for 1 year after the issue. The buyer holds the complete responsibility over safety of the gift card. Stolen or lost gift cards can not be issued again or refunded.

If the gift card expires, it loses all of its worth and can not be claimed in any way.

The products which are bought using Gift Card can only be exchanged. The customer is paying for all the additional costs.

 

§6. Fulfillment
 
Fair Value Sweden AB starts to handle your order when we have received it and can see that the payment went through.
Fair Value Sweden AB has fullfilled this contract when the product has been sent out to the customer
 
 
§7. Delivery
 
Products will be sent out from Promenix within 1-4 working days and are handled by our logistics partners, such as PostNord and DHL.
You will be able to track your order, but we can not guarantee the delivery times with packages sent abroad. Usually the products arrive within a week, but it can take up to 2 month with packages sent overseas or if customs of your country stops the package for inspection.

Fair Value Sweden AB.  holds the right to cancel any orders that we can not fulfill in any way or can not offer you options.
 
The costs of delivery are calculated during your check out.
 
§8. Ångerrätt och återköp
 
Ångerrätt
Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. I fall du inte gillar din beställning eller har ångrat dig kan du returnera dem under 14 dagar från ditt köp för återbetalning (frakt återbetalas ej). Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du får packa upp, titta på och prova din vara. Om varan returneras för att du ångrar ditt köp (ångerrätt), får den emellertid inte ha använts mer än vad som krävs för att du ska kunna fasttälla varans egenskaper och funktion, för att du ska kunna få tillbaka det du betalat. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Fair Value Sweden AB och själv bekosta returfrakten. I fall du använder Fair Value Swedens returetikett för din retur fraktavgiften av 49.- tillkommer. Fair Value Sweden AB har dock alltid rätt att erbjuda kunden generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.


Vi ber er att inte tejpa eller skriva på originalkartongen - vi behöver en oskadad kartong för att kunna sälja varan till en annan kund. Om vi får tillbaka kartonger som är förstörda så tillkommer det en avgift om 300 kr.


 
När returnerade produkter är Fair Value Sweden AB tillhanda kommer Fair Value Sweden AB återbetala vad du har betalt inom 30 dagar. I det fall har beställning gjorts mot faktura som du ännu inte hunnit betala kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Promenix löser inte ut returer som skickats mot postförskott.
Återbetalning av hela din köpeskilling, eller delar av den efter avdrag för värdeminskning enligt ovan, sker utan onödigt dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det att vi mottog din vara.
Om du har möjlighet så rekommenderar vi annars varmt att du returnerar eller byter din vara i Promenix fysiska butik på Hammarby Allé 103, Stockholm.

http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/regler/2angerblankett.html

 
Kontaktinformation
Fair Value Sweden AB
Hammarby Allé 105
12064 Stockholm
E-post: tatjana@fairvaluesweden.se
 
14 dagars bytesrätt
Du har rätt att byta produkt under 14 dagar från det att produkten levererats till dig. Vid byte får du värdet på de produkter du lämnar tillbaka i tillgodohavande hos Fair Value Sweden AB.

Fria storleksbyten:

Obs: Gäller endast vid köp till ordinarie pris. Vid användande av rabattkod, presentort eller rea betalar kunden för frakt vid byten.
Hos oss får du möjlighet att byta storlek. Vi bekostar därmed returfrakten för ett storleksbyten per köp.
Vill du byta storlek vill vi att du kontaktar vår Kundtjänst, så vi först kan undersöka om vi kan erbjuda den storlek du söker, eller vid behov föreslå en ersättningsvara. Vi kommer sedan att skicka dig en returfraktsedel per email som du använder för din retur.
Paketet skall vara väl förpackat. Du som kund kan behöva ansvara för eventuella transportskador på returtransporten. Använd den fraktsedel du får från oss och lämna in paketet till ett Postenombud, gärna på det utlämningsställe där du hämtade dina varor.
OBS! Promenix tillämpar inte fri retur av beställda varor.

 
Följande villkor gäller vid byte:
- Produkten skall vara oanvänd och i oskadat skick.
- Originalförpackningen skall vara i oskadat skick.
 
Nyttjande av bytesrätten
För att byta produkter, vänligen kontakta oss via e-post på: tatjana@fairvaluesweden.se.
 
 
§9. Reklamation och garanti
 
Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Fair Value Sweden AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.
 
Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Fair Value Sweden AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Fair Value Sweden AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Vi återbetalar pengarna senast om 14 dagar vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende. Retur av vara samt återbetalning ska ske utan onödig dröjsmål. Kunden kan få vänta tills dess att varan har kommit åter.
 
Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden
E-post: tatjana@fairvaluesweden.se

Alla frågor besvaras inom 48 timmar.
 
Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och Fair Value Sweden AB eller på annat sätt uppvisar fel som Fair Value Sweden AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på Fair Value Sweden ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, Fair Value Sweden ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 30 dagar från leverans genom att kontakta Fair Value Sweden AB via e-post på tatjana@fairvaluesweden.se
 
Särskilda villkor för näringsidkare:
- Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av Fair Value Sweden AB.
- Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
- Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats.
- Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.
 
Handla tryggt med garanti
Alla produkter omfattas av garanti utöver reklamationsvillkoren i dessa köpvillkor.
 
Hos Promenix har du naturligtvis garanti på alla varor du köpta av oss. Garantin gäller i 1 år från det datum då varan levererats. Som privatperson omfattas du även av konsumentköplagen, vilket innebär att du har reklamationsrätt under 3 år. För övrigt gäller svensk konsumentlag, läs mer här:
http://www.konsumentverket.se/
 
Du skall aldrig betala frakt eller returkostnad om felet orsakats av oss. Innan reklamationen rådgör du alltid med vår kundtjänst, som du når på tatjana@fairvaluesweden.se  så att vi på bästa sätt kan avhjälpa felet, se vidare information nedan angående Returhantering. Felet skall anmälas inom skälig tid efter det att varan mottagits.
 
Åberopar kunden garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står kunden för eventuell hanteringskostnad. Promenix personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått kunden.
 
Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktigt bruk av varan. Är det fel på varan har Promenix rätt att åtgärda felet. Om så inte sker har kunden rätt till omleverans. Detta betyder att man kan kräva att få en ny vara som ersättning för den varan som varit defekt. Vid korrekt reklamation ersätts du som kund för eventuella fraktkostnader. Reklamation skall vara oss tillhanda inom skälig tid.
 
Reklamation som sker inom 2 månader från köptillfället anses alltid som inom skälig tid.

Fair Value Sweden AB. följer ARN vid eventuell tvist.
 
Retur vid reklamation eller garantiärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se §10. Returer.
 
 
§10. Returer
 
Vid retur av produkter eller material till Fair Value Sweden AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. Fair Value Sweden AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Fair Value Sweden AB bär du som kund också ansvaret för skadan.
 
Vid återsändande av produkter till Fair Value Sweden AB är du ansvarig för att produkterna når Fair Value Sweden AB i oskadat skick. Fair Value Sweden AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.
 
Returadress:
Fair Value Sweden AB.
Hammarby Allé 105
12064 Stockholm
Sverige
 
Återbetalningar
Vi återbetalar pengarna senast om 14 dagar vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.
 
 
§11. Förbehåll
 
Återtagandeförbehåll
Samtliga produkter är behäftade med återtagandeförbehåll tills det att kunden fullgjort sina skyldigheter som följer av detta avtal. Det innebär att äganderätten övergår på kunden i samband med att kunden fullgör sina skyldigheter som följer av avtalet. Kunden har därmed ej rätt att konsumera, nyttja, sälja eller på annat sätt vidta åtgärd innan äganderätten övergått på kunden som förhindrar att produkterna kan återtas av Fair Value Sweden AB.
 
Hävningsförbehåll
Fair Value Sweden AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på promenix.nu. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Fair Value Sweden AB.
 
Ändringsförbehåll
Fair Value Sweden AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på promenix.nu, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Fair Value Sweden AB och kund.
 
Ansvarsförbehåll
Fair Value Sweden AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Fair Value Sweden ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.
 
 
§12. Ansvarsbefrielse
 
Force Majeure
I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Fair Value Sweden ABs kontroll och som Fair Value Sweden AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Fair Value Sweden AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Fair Value Sweden AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.
 
Externa länkar
Fair Value Sweden AB ansvarar ej för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på promenix.nu
 
Reservation för prisfluktuationer eller andra handelshinder
Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Fair Value Sweden AB inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Fair Value Sweden AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Fair Value Sweden AB.
 
Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Fair Value Sweden AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Fair Value Sweden AB.
 
Reservation för leveransförsening utanför Fair Value Sweden ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Fair Value Sweden ABs kontroll, skall inte Fair Value Sweden AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Fair Value Sweden AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan Fair Value Sweden AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.
 
 
§13. Personuppgifter och sekretess
 
Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Fair Value Sweden AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Fair Value Sweden AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av Fair Value Sweden AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.
 
Personuppgiftsansvarig:
Fair Value Sweden AB (Org. 556934-5415)
Hammarby Allé 105
12064 Stockholm
Sverige
 
Kunduppgifter som lagras:
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Köphistorik hos Fair Value Sweden AB
Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
- Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
- Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
 
Registerutdrag:
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.
 
Avregistering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos Fair Value Sweden AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att Fair Value Sweden AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.
 
 
§14. Övrigt
 
Polisanmälan
Fair Value Sweden AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.
 
Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på promenix.nu och andra publikationer skall de uppgifter som anges på promenix.nu ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.
 
Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på setthetable.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Fair Value Sweden AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.
 
Informationens syfte
All information på promenix.nu, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. Fair Value Sweden AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.
 
Cookies
Cookies, "kakor", är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På promenix.nu används följande typer av cookiefiler:
Session cookies: "Sessions kakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.
Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök.
 
Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Stockholms tingrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning.

Drop Shipping villkor

Om du har köpt varor med Drop Shipping det innebär att varor skickas från utlandet direkt till dig. Vi kan inte garantera hur lång tid leveranser kommer att ta, speciellt under Covid tider. 

Vi betalar 150 kr för frakt, vilket är inkluderat i priset. Men ifall du skulle vilja returnera produkten till Promenix, så kommer denna fraktkostnad att dras av från din retursumma. Därför ber vi dig att vara noggrann med att välja din storlek, genom att mäta dina fötter, jämföra med storleksguiden och lägga till lite extra utrymme.

Lagret uppdateras dagligen, men därför kan det tyvärr ibland vara så att det inte har hunnit synkas mot den aktuella lagerstatusen. Om din vara som du har beställt inte är tillgänglig, kommer vi att ge dig besked om det inom 24 timmar, erbjuda dig en annan variant eller avbeställa din order.