Legal notice

Information angående Covid-19 & Promenix Barnskobutik

Under pandemin som har orsakats av coronaviruset Covid-19 försöker självklart Promenix ta sitt ansvar och undvika att bidra till spridandet av viruset.

För att förhindra spridning försöker vi hålla avstånd i butiken. Detta innebär att personal inte bör befinna sig i direkt närhet till kunden. Detta påverkar tyvärr möjligheten för oss att till exempel personligen hjälpa till med att mäta ett barns fot. Vi erbjuder dock alltid våra kunder mätverktyg och information om hur du kan mäta barnets fot själv.

I butiken tillåter vi ett maxantal av fem personer åt gången. Vi rekommenderar besökare som kommer i par, så som föräldrar, att endast gå in en i butiken medan den andre väntar utanför. Ska det köpas skor till flera barn, accepterar vi att en förälder per barn är med i butiken. Begränsningarna är enligt Folkhälsomyndighetens regler.